Od ponad 15 lat uprawiam zawód tłumacza, od około 10 lat uczę języków obcych (angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego).

W swojej pracy nie skupiam się jednak na gramatycznej perfekcji, ani na stuprocentowej poprawności stylistycznej, koncentrując się raczej na aspekcie odblokowania barier komunikacyjnych i budowania zaufania ucznia do własnej lingwistycznej pamięci odruchowej.

Ogólnie przyjęta klasyfikacja typów kognitywnych wyróżnia osoby uczące się w oparciu o wzrok, słuch i motorykę. Moim zadaniem jest wyczuć preferencyjną tendencję aparatu poznawczego i uruchomić proces przyswajania narzędziowni lingwistycznej poprzez najnaturalniejsze dla ucznia metodyki.

Intuicyjna metoda nauki języków, którą proponuję, opiera się również na stopniowym roztapianiu lodowca lęku przed popełnianiem błędów, przed śmiesznością, przed brakiem kompetencji, lub lęku przed byciem niezrozumianym, które leżą często u podstaw blokad komunikacyjnych.

Moja metodyka angażuje rozmówcę / ucznia w proces dyskusji, lub słuchania w sposób symulujący “głęboką wodę” danego środowiska językowego, w komfortowej atmosferze wsparcia i naturalnej wymiany myśli, w której uczeń przestaje czuć się jak uczeń, a zaczyna używać swego języka na dostępnym poziomie bogactwa, powoli orientując się w swoim potencjale i ucząc się ufać popełnianym błędom jak kamieniom milowym.

W mojej pracy najważniejsze jest odzyskiwanie zaufania do własnej omylności, dzięki której dzieci uczą się języków najszybciej..