Kultywowanie poczucia winy jest nierozerwalnie związane z odsuniętym z pola wzroku kultywowaniem myśli o zemście i obwinianiu innych.
I vice – versa.
Granica wytrzymałości jednego bieguna tej chuśtawki pcha mnie na przeciwległy.
Bez wybaczenia sobie nie ma przebaczenia innym.
Bez zrozumienia potrzeby zemsty, a więc wypalenia się jej w tym zrozumieniu, trudno odpuścić sobie i pozwolić obie na komfort po prostu bycia.
Bez dziwnych pomysłów takich jak grzech, odkupienie, odrzucenie, czy spisek przeciw mnie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s