Jeśli chcesz pogodzić wszystkich, wprowadzić pokój za wszelką cenę i utrwalić stan tolerancji po wieki wieków – poniesiesz klęskę, gdyż nie da się ludzi zmusić do miłości. Brak przemocy rodzi zuchwałość ze strony tych, którzy się przemocą posługują, a przymus rodzi bunt.

Jeśli chcesz utrwalić szacunek do własnej grupy poprzez walkę z zewnętrznymi wrogami, poniesiesz klęskę. Nawet po stu wiekach siły egzekwowanej przemocą, nadejdzie czas zmęczenia i słabości i ten moment wykorzysta ten, kogo uczyniłeś/łaś sobie wrogiem.

Jeśli chcesz przyjąć, że świat, w którym używasz przemocy, lub inercji jest przez Ciebie jednako akceptowany, jako Twój, wówczas zawsze osiągniesz to, czego chcesz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s