Jeśli chcesz coś zwalczyć, zezwól by to istniało. Ryzykujesz jednak, że zacznie się to harmonijnie i szczęśliwie rozwijać w swoim rytmie.
Jeśli chcesz coś rozniecić, ale również wykrzywić, zakaż tego i prześladuj za to.

Ilekroć zakazywano wiary, świątynie kwitły pod ziemią, szybko przejmując jej powierzchnię swoim fanatyzmem.
Ilekroć sankcjonowano seksualność, kwitły burdele, pod kuratelą czarnego rynku.
A ludzie wychodząc z tych pierwszych, szli często prosto do drugich.

A teraz najważniejsze: Być może wielu z nas po prostu nie lubi uprawiać czegoś w pełnym słońcu odpowiedzialności.
Radość przekory jest właśnie dla takich z nas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s