Świadomość tworzy życie pełne wrogów, spisków, potrzebujące skąpstwa i wyrachowania, by czuć miłość.
Świadomość tworzy życie pełne własnej przestrzeni i manifestacji własnych intencji, by czuć miłość.
Nic z tego nie jest dobrem, ani złem absolutnym.
Po prostu pierwsze wynika z rozrywki zwanej “lęk odpychany”, a drugie wynika z zabawy zwanej “lęk akceptowany”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s