Szczerze obsesyjny 

Szczerość wyroszczona wymuszoną spowiedzią nikogo nie wyzwala. Demaskacja rodzi tylko głębszą ucieczkę. Akceptacja tajemnicy jako prawa buduje pierwszy kanał spontanicznej szczerości. Która wyzwala istotnie. Być może dlatego jedyna szczerość o trwałej wartości to ta wobec siebie samego. 
Nie zaś ta, w której jesteśmy zakładnikami czyjegoś poczucia bezpieczeństwa, lub niedowartościowania.
Ludzie biorący innych pod zakład własnego bezpieczeństwa, rzadko lubią prawdę, której się domagają..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s